nasze logo
FOLIE I GEOSYNTETYKI

Geokompozyty drenażowe

geokompozyt drenazowy

Geokompozyty drenażowe mogą skutecznie zastąpić filtr mineralny w systemach drenażowych, przynosząc przy tym szereg korzyści. Ich właściwości mechaniczne gwarantują długowieczność konstrukcji, zapobiegając przy tym uszkodzeniom mogącym powstać przy wbudowywaniu.

Samo wbudowywanie w/w geokompozytów jest znacznie szybsze i łatwiejsze, a przez to tańsze, w porównaniu z filtrami mineralnymi, a do tego ich jakość jest ściśle określona i zagwarantowana przez stałą kontrolę.

Geokompozyt może być używany do odwodnień i drenaży: jako alternatywa dla filtrów z kruszywa mineralnego, jako system odwadniający dróg czy kolei, także do drenażu: zboczy, ścian oporowych, ewentualnie różnego rodzaju przyczółków mostowych, boisk sportowych, ujeżdżalni, budowli piętrzących i piwnic, do drenażu i odgazowania miejsc składowania odpadów, a także w konstrukcjach ogrodów dachowych.


powrót

SAW CENTRUM FOLII I GEOSYNTETYKÓW

tel. (85) 653 92 34
tel. (85) 653 82 99
ul. Aleksandra Fredry 1A
15-191 Białystok