nasze logo
FOLIE I GEOSYNTETYKI

Geomembrana

Geomembrana PEHD lub HDPE


geomembrana

Znajduje zastosowanie jako izolacja zbiorników, w tym zbiorników wody, zbiorników na nieczystości, zbiorników przemysłowych i technologicznych. Służy też do ochrony przed utratą wody oraz do budowy zbiorników wodnych, np. zbiorników retencyjnych, stawów hodowlanych, oczek wodnych i osadników wód opadowych. Są dobrym sposobem na ochronę wód gruntowych przed zanieczyszczeniami wypływającymi z wysypisk śmieci oraz świetnym budulcem wałów przeciwpowodziowych.

Geomembrana PCV


Geomembrana PVC powstaje przez łączenie dwu albo więcej warstw folii. Daje to daje gwarancję bezwzględnej szczelności. Większa od wody gęstość objętościowa polichlorku winylu to cecha szczególnie istotna przy hydroizolacjach i w przypadku występowania zwierciadła wody gruntowej powyżej dna zbiornika, gdzie PEHD może wypływać (konieczność kotwienia). Jej zalety to: odporność na substancje chemiczne i duża elastyczność , gdzie układ geomembrany dopasowuje się do kształtu obiektu.

W przeciwieństwie do folii PEHD, nie "wisi ona w powietrzu" na nierównościach. Ma to duże znaczenie na przykład przy składowaniu odpadów - powoduje późniejsze rozciąganie folii PEHD i w konsekwencji jej zniszczenie. Większy współczynnik tarcia (średnio 0,40) od geomembrany PEHD (współczynnik 0,30) jest przydatny przy izolacji skarp. Jednostronny bądź obustronny molet dodatkowo go poprawia.

Geomembrana EPDM


EPDM to polimerowe tworzywo sztuczne z Etylo-Propylenewych-Dienowych-Monomerów. W czasie wulkanizacji uczestniczy ono w procesie prowadzącym do powstawania trójwymiarowej sieci nadcząsteczkowej, w związku z powstawaniem mostków między cząsteczkami. Dzięki takim połączeniom materiał ma bardzo dobre właściwości do odwracalnej rozciągliwości pod wpływem działania siły mechanicznej (do 300% z zachowaniem ciągłości struktury).

Membrana EPDM jest odporna na: promieniowanie UV oraz niskie i wysokie temperatury (przy -40 °C nadal zachowuje elastyczność). Dzięki swoim właściwościom EPDM znalazł szerokie zastosowanie w wielu dziedzinach inżynierii budownictwa w zakresie hydroizolacji.

powrót

SAW CENTRUM FOLII I GEOSYNTETYKÓW

tel. (85) 653 92 34
tel. (85) 653 82 99
ul. Aleksandra Fredry 1A
15-191 Białystok