nasze logo
FOLIE I GEOSYNTETYKI

Geomembrana wytłaczana

geomembrana wytlaczana

Geomembrana wytłaczana To materiał używany do uszczelniania miejsc składowania odpadów komunalnych. Wykonuje się z niej także uszczelnienia w obrębie obiektów magazynowania oraz dystrybucji paliw płynnych.

W/w geomembrana może służyć jako zabezpieczenie korpusów drogowych przed wodą gruntowa, szczególnie w przypadku występowania agresywnych wód gruntowych i tych narażonych na okresowe działanie wody - na terenach zalewowych. Jest stosowana także jako: izolacja hydrochronnych ścian oporowych, przyczółków oraz tuneli komunikacyjnych, uszczelniacz: w rowach odwadniających przy korpusach dróg na zboczach, czy skarpach, na dnie zbiorników retencyjnych zbierających wody opadowe.

Ponadto służy do konstruowania trwałych przegród wodoszczelnych, pionowych lub poziomych, w gruntach pod drogami zabezpieczających wody gruntowe przed zanieczyszczonymi spływami opadowymi z powierzchni dróg. Jest doskonałym zabezpieczeniem zarówno podłoża, jak i wód gruntowych przed zanieczyszczeniami występującymi w nasypach drogowych budowanych z odpadów przemysłowych.


powrót

SAW CENTRUM FOLII I GEOSYNTETYKÓW

tel. (85) 653 92 34
tel. (85) 653 82 99
ul. Aleksandra Fredry 1A
15-191 Białystok