nasze logo
FOLIE I GEOSYNTETYKI

Geosyntetyki przestrzenne

geokrata

Geokrata

To lekki, rozkładany materiał tworzący ekonomiczną barierę ochronną przed erozją oraz skutecznie wzmacniający podłoże. Może służyć zarówno jako wzmocnienie słabego podłoża gruntowego, konstrukcji skarp, czy nasypów, jak również jako wzmocnienie przeciw erozyjne powierzchni: skarp, kanałów, cieków i zbiorników.

więcej

mata antyerozyjna

Maty antyerozyjne służą do zabezpieczenia skarp, nasypów i zboczy przed erozją powierzchniową. Jednocześnie pomagają w zakorzenieniu się wzrastającym na nich roślinom. Maty i siatki antyerozyjne z powodzeniem stosuje się zarówno w budownictwie hydrotechnicznym, drogowym oraz kolejowym, jak też przy budowie lub rekultywacji składowisk różnego typu odpadów.

geokompozyt drenazowy

Geokompozyty drenażowe mogą skutecznie zastąpić filtr mineralny w systemach drenażowych, przynosząc przy tym szereg korzyści. Ich właściwości mechaniczne gwarantują długowieczność konstrukcji, zapobiegając przy tym uszkodzeniom mogącym powstać przy wbudowywaniu.

więcej
georuszt

Georuszt to konstrukcja w specjalistyczny sposób zbrojona mająca zastosowanie głównie przy wzmacnianiu dróg, nasypów.

więcej
geomembrana wytlaczana

Geomembrana wytłaczana To materiał używany do uszczelniania miejsc składowania odpadów komunalnych. Wykonuje się z niej także uszczelnienia w obrębie obiektów magazynowania oraz dystrybucji paliw płynnych.

więcej
kratka trawnikowa

Kratka trawnikowa TO NOWOCZESNY PRODUKT służący utwardzaniu i stabilizacji gruntu, wzmacnianiu skarp i poboczy zapewniając jednocześnie naturalną cyrkulację wody w gruncie.

więcej

SAW CENTRUM FOLII I GEOSYNTETYKÓW

tel. (85) 653 92 34
tel. (85) 653 82 99
ul. Aleksandra Fredry 1A
15-191 Białystok