nasze logo
FOLIE I GEOSYNTETYKI

Geowłóknina

geowłóknina

Geowłóknina Znajduje ona zastosowanie jako wzmocnienie i separator słabego podłoża nasypów komunikacyjnych ewentualnie wałów oporowych. Może stanowić też warstwy rozdzielające miedzy gruntami, czy kruszywami o zróżnicowanym uziarnieniu.

Można nią wzmacniać górne warstwy podłoża gruntowego nawierzchni drogowych albo kolejowych oraz dolne warstwy podbudowy podatnej, aby zmniejszyć zużycia materiałów kamiennych względnie wydłużyć okres użytkowania nawierzchni. Poza tym geotkanina stwarza możliwość budowy placów postojowych, parkingów, dróg tymczasowych leśnych oraz rolniczych w trudnych warunkach hydro - gruntowych. Sprawdza się w budowie zbrojonych nasypów, konstrukcji oporowych, stabilizacji osuwisk, wzmocnieniu poboczy dróg oraz poszerzeniu korpusów nasypów drogowych


powrót

SAW CENTRUM FOLII I GEOSYNTETYKÓW

tel. (85) 653 92 34
tel. (85) 653 82 99
ul. Aleksandra Fredry 1A
15-191 Białystok