logo saw
FOLIE I GEOSYNTETYKI

www.projektowniasawicki.pl

Wykonujemy projekty:

  • budynków usługowych
  • budynków handlowych
  • budynków mieszkaniowych
  • budynków przemysłowych
  • aranżacje wnętrz

RODO - klauzula informacyjna

Uprzejmie informujemy, iż firmy ZPHU SAW Danuta Sawicka/SAW GEOSYNTETYKI DiR Sawicki s.c./SAW POLIMERY Seweryn Sawicki z siedzibą w Bielsk Podlaski ul. Wojska Polskiego 3, przetwarza następujący zakres Państwa danych osobowych: nazwa firmy (imię, nazwisko, nick), adres, telefon, e-mail, NIP. Dane te były pozyskane w momencie zakupu towaru Państwa (Firmy) w naszej za zgodą do wystawienia faktury (paragonu imiennego).


W świetle powyższego pragniemy Państwa poinformować, że:

1. Administratorem Państwa danych osobowych (dalej: Administrator) jest
1) Zakład PHU SAW Danuta Sawicka 17-100 Bielsk Podlaski ul. Wojska Polskiego 3 nip. 543-129-63-09 lub
2) SAW GEOSYNTETYKI DiR Sawicki s.c. 17-100 Bielsk Podlaski ul. Wojska Polskiego 3 nip. 543-218-07-67 lub
3) SAW POLIMERY Seweryn Sawicki 17-100 Bielsk Podlaski ul. Wojska Polskiego 3 nip. 543-182-49-26

2. Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: Bielsk Podlaski ul. Wojska Polskiego 3, lub drogą mailową: bialystok@sawcentrumfolii.com.pl

3. Państwa dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust 1 lit. F RODO, tj. w oparciu o niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora

4. Prawnie uzasadnione interesy realizowane przez Spółkę polegają na oferowaniu i sprzedaży klientom produktów i usług.

5. Przetwarzanie danych osobowych na potrzeby ww. czynności mieści się w zakresie działalności gospodarczej firm w Rejestrze KRS, jednocześnie przetwarzanie danych jest niezbędne, aby firmy mogły tworzyć ofertę i dostarczać swoim klientom produkty potrzebne do ich działalności.

6. Państwa dane osobowe są przetwarzane ręcznie oraz automatycznie w celu dostarczania klientom firm kompleksowej informacji gospodarczej w ramach oferowanych przez firmy produktów i usług, jak również w celach statystycznych i księgowych.

7. Administrator przetwarza Państwa dane osobowe w zakresie, w jakim są one udostępniane przez źródła publiczne.

8. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przysługuje Państwu prawo do:
- żadania od Administratora dostępu do Państwa danych osobowych,
- żądania od Administratora sprostowania Państwa danych osobowych,
- żądania od Administratora usunięcia Państwa danych osobowych,
- żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych,
- wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych,
- przenoszenia Państwa danych osobowych,
- wniesienia skargi do organu nadzorczego.

9. Informujemy również, że Administrator dokłada wszelkich starań aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem, czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

Administrator Bezpieczeństwa Informacji

SAW CENTRUM FOLII I GEOSYNTETYKÓW

tel. (85) 653 92 34
tel. (85) 653 82 99
ul. Aleksandra Fredry 1A
15-191 Białystok